Εθνικές μεταφορές

 

 
Το KΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΧΤΡΑ σας εξυπηρετεί παρέχοντας εθνικές οδικές μεταφορές ξηρού φορτίου, συμπαγούς φορτίου (groupage) ή μεμονωμένων δεμάτων, με οργάνωση και ασφάλεια.

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την περισυλλογή των δεμάτων & την παράδοσή τους σε λιγότερο από 8 ώρες στην έδρα του πελάτη.

Τηρώντας όλες τις προδιαγραφές, η εταιρία μας διαθέτει επίσημη άδεια λειτουργίας εμπορευματικού σταθμού εθνικών μεταφορών από το Υπουργείο Μεταφορών.