Αποθηκεύσεις - Logistics

 

 
Στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΧΤΡΑ καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας πάνω σε θέματα logistics-αποθηκεύσεων, με εκφόρτωση, διαλογή, διαχωρισμό (bar code) & διανομή εμπορευμάτων στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στην αποθήκευση όλων των τύπων εμπορευμάτων και προϊόντων, ανεξαρτήτως όγκου, τόσο για λογαριασμό σας όσο και για λογαριασμό τρίτων.

Τα έμπειρα στελέχη και το εξειδικευμένο προσωπικό μας εξασφαλίζουν το ανώτατο επίπεδο εξυπηρέτησης, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης που αντέχουν στο χρόνο.